Home> Shopping

Shopping Malls

ehangzhou.gov.cn| Updated: June 14, 2018 L M S

1. Hangzhou Tower Shopping City

Add: No 21 Wulin Square, Xiacheng district, Hangzhou

Tel: 0086-0571-85153911;0086-0571-8008571178

2. The Mixc Shopping Center

Add: No 701 Fuchun Road, Hangzhou CBD, Jianggan district, Hangzhou

Tel: 0086-0571-89705958

3. Intime Department Store

* Wulin Branch

Add: No 530 Yan’an Road, Xiacheng district, Hangzhou

Tel: 0086-0571-85170933;0086-0571-8008571088

*Xihu Branch

Add: No 98 Yan’an Road, Shangcheng district, Hangzhou

Tel: 0086-0571-87002888;0086-0571-8008571088

*Qingchun Branch

Add: No 18-26 Jingtan Road, Jianggan district, Hangzhou

Tel: 0086-0571-86796666

4. Hangzhou Department Store

Add: No 546 Yan’an Road, Xiacheng district, Hangzhou

Tel: 0086-0571-85158800

5. Hangzhou Jiebai Department Store

Add: No 251 Jiefang Road, Shangcheng district, Hangzhou

Tel: 0086-0571-87034110;0086-0571-8008571237

6. Zhongdu Department Store

Add: No 87 Qingchun Road, Xiacheng district, Hangzhou

Tel: 0086-0571-87560727

7. Lixing Square

Add: No 124 Pinghai Road, Shangcheng district, Hangzhou

Tel: 0086-0571-87026000

8. Garment Home City Outlets

Add: No 229 Qingchun Road, Xiacheng district, Hangzhou; Tel: 0086-0571-87163088

Add: No 88 Tiancheng Road, Jianggan district, Hangzhou; Tel: 0086-0571-86977776

9. Sasseur Life Plaza

Add: No 8 Jiefang East Road, Hangzhou CBD, Jianggan district, Hangzhou

Tel: 0086-0571-81102016

10. Bailian Outlets Plaza

Add: No 199 Qichao Road, Xiasha district, Hangzhou

Tel: 0086-0571-86847777

11. Jinhai Shopping Mall

Add: No 878 Hanghai Road, Jianggan district, Hangzhou

Tel: 0086-0571-86908335

12. West Square Shopping Center

Add: No 551 Wen’er West Road, Xihu district, Hangzhou

Tel: 0086-0571-88100000


     
1 2 3 4