Home> Transportation

Hangzhou metro line 16 to open to traffic

Facebook account: Hangzhou Feel| Updated: April 23, 2020 L M S

94337777_3585952548088656_9140638661652512768_o.jpg

[Photo/Facebook account: Hangzhou Feel]

Hangzhou Metro Line 16 and the second section of Metro Line 5 will open to traffic from 16:30, April 23. ‬

     
1 2 3 4